För en bra upplevd hälsa genom en hållbar livsstil.

Vi utvecklar tjänster för att främja hälsa hos individ, grupp och organisation. Vi arbetar tillsammans med människor och organisationer som utvecklar hälsa och arbetsmiljö.

 • Hälsoprofilbedömning – Tvärvetenskap, evidens och beprövad erfarenhet

  Nu presenterar vi vår tjänst Hälsoprofilbedömning i ett nytt dokument med fokus på tvärvetenskap, evidens och beprövad erfarenhet. Dokumentet innehåller också syfte, standardisering, genomförande, metod, forskning och publikationer. Dokumentet har granskats av docent Erik Hemmingsson, Ph D, Med Dr, Docent på Gymnastik- och Idrottshögskolan i......

 • Stor uppmärksamhet i massmedia efter GIH:s och vår senaste forskningsartikel

  Flera intervjuer med forskningsansvarige Elin Ekblom Bak, GIH, i både TV och radio följdes upp med ett 20-tal artiklar i övriga medier. Läs mer om innehållet i artikeln i vårt föregående pressmeddelande 21 november. Här kan du ladda ner originalartikeln ”Decline in cardiorespiratory fitness in......

 • Försämring av konditionen i den svenska arbetsföra befolkningen sedan 1995

  En ny studie från HPI-gruppen på GIH baserad på över 350 000 män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen visar en kraftig nedgång av maximal syreupptagning (kondition), mellan åren 1995 och 2017. I hela studiepopulationen minskade konditionen med 10,8 procent och andelen med en hälsofarlig......

 • Stort anslag från Forte till fortsatt forskning på HPI Hälsodata!

  Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har beviljat 2,73 miljoner till forskningsprojektet ”Stillasittande och kondition i den svenska arbetsföra befolkningen – trender och betydelse för hälsa, hjärt-kärlsjukdom och livslängd i ett 30-årsperspektiv”. Forskningen bedrivs på HPI Hälsodata tillsammans med nationella register och anslaget avser......

Metodutveckling

Vår metodutveckling har kännetecknats av pionjärskap, beprövad erfarenhet, tvärvetenskaplig förankring, kontinuitet och fokus på främjande i 40 år.
Utöver vår ledande Hälsoprofilbedömning arbetar våra kunder med Hälsoscreening, Konditionstest på cykel, Arbetsplatsprofil, Funktionsprofil och Blodprofil.

Ledande programvara för hälsoutveckling.

Plustoo används för att genomföra Hälsoprofilbedömningar, Konditionstest, Arbetsplatsprofiler mm. Plustoo innehåller 11 olika tjänster/metoder. En avancerad statistikmodul möjliggör ett hälsostrategiskt arbete genom urval, bearbetning och statistikrapporter.
Flera hundra företag inom hälsobranschen i Sverige, Norge och Finland använder i dag Plustoo. Genom Plustoo kan olika hälsoaktörer samarbeta för att kunna leverera över hela Norden. Som användare av Plustoo är ni också en samarbetspartner för att utveckla hälsa.
Plustoo är översatt till svenska, norska, finska och engelska.

Todaytoo.se – Hälsokontot för din deltagare

todaytoo_se_screenshots

 

På Todaytoo kan du:

 

 • Se och spara dina resultat från olika hälsotjänster, t ex Hälsoprofilbedömning, HPI Hälsoscreening, HPI Konditionstest på cykel.
 • Se vad de olika resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv och läsa mer om olika rekommendationer och gränsvärden
 • Se din utveckling
 • Jämföra dina resultat med HPI Hälsodata från svenska arbetslivet

 

HPI Hälsodata
– så mår svenska arbetslivet

Under 40 år i branschen har vi byggt upp en unik databas, ”HPI Hälsodata”, med hundratusentals genomförda Hälsoprofilbedömningar och Konditionstester på cykel. ”HPI Hälsodata” är mycket värdefull för fortsatt metodutveckling, forskning och jämförelser med svenska arbetslivet.

På jakt efter hälsoprofilen sedan 1976

 

År 1976 kunde vi för första gången presentera begreppet Hälsoprofilbedömning i den vetenskapliga uppsatsen ”På jakt efter hälsoprofilen”.
Hälsoprofilbedömning hade redan från början fokus på livsstil och hälsa ur ett hälsofrämjande perspektiv. Se även övrig litteratur.

HPI utbildar Hälsoprofilbedömare

Vi utbildar i:

 • Hälsoprofilbedömning
 • HPI Konditionstest
 • Ekblom Bak-test
 • Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi