För en bättre hälsa och ett hållbart arbetsliv

Vi erbjuder en innovativ it-plattform och tjänster baserade på lång erfarenhet och samtida forskning inom hälsa och friskvård. Vi vill att fler ska få kunskap och motivation till en bättre hälsa, och att fler ska få ett hållbart arbetsliv.

Elin Ekblom, foto
”Konditionen har försämrats de senaste årtiondena. Hälsoförebyggande insatser måste sättas in för att förhindra denna negativa trend.” Elin Ekblom Bak, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Några av våra kunder och partners