Beställ enkätlänk

Beställ enkätlänk med eller utan kundanpassning

Med enkätlänk via Todaytoo.se besvarar deltagaren frågorna i förväg. Det ger deltagaren chans att i lugn och ro reflektera över frågorna och sina svar samt underlättar samtalet då deltagarens svar redan finns i Plustoo. Vi rekommenderar att du alltid använder enkätlänkar.

 

Gå direkt till:     » Mallarna för texter, deltagarlista och e-post.

Tänk på vid beställning

Vi rekommenderar att deltagarna besvarar sin enkät i den senaste versionen av Chrome, Safari, Edge eller Explorer 11. Använder deltagaren en äldre version av webbläsare kan det innebära att enkäten inte går att besvara.

 

Använd kundanpassad enkätlänk

Kundanpassad enkätlänk erbjuds för alla våra tjänster. I en Kundanpassad enkätlänk ingår både deltagarlista och e-postutskick från HPI.

Använd Kundanpassad enkätlänk då du vill anpassa enkätlänken efter er specifika kund till exempel genom att:

  • Anpassa texterna.
  • Med en deltagarlista styra vilka som kan besvara enkäten.
  • Ge deltagarna korrekt Organisationstillhörighet direkt då de besvarar enkäten.
  • Använda e-postutskick inklusive påminnelser från HPI.

Obs! En kundanpassad enkätlänk avser en tidsavgränsad svarsperiod och riktar sig till en gemensam Topporganisation med eventuella Underorganisationer. Vid olika Underorganisationer krävs deltagarlista. Varje Topporganisation kräver en egen enkätlänk.

Använd enkätlänk utan kundanpassning

En Enkätlänk utan kundanpassning per tjänst ingår kostnadsfritt i ert Plustoo abonnemang. Erbjuds för alla våra tjänster där ni träffar deltagarna i ett samtal:

  • Hälsoprofil
  • Hälsoscreening med samtal
  • Arbetsplatsprofil med samtal
  • Hälsoprofil med Arbetsplatsprofil
  • Hälsoscreening med Arbetsplatsprofil med samtal

Används för alla kunder/deltagare som inte kräver specifik kundanpassning. Testerna debiteras från era förbeställda tester.

Obs! I samtalet måste du byta till korrekt Organisation från den automatiska Topporganisationen.

Mallar för Intro- Samtycke- och Meddelandetexter

Ladda ned och anpassa texterna så de passar er/er kund. Mallarna används både för Kundanpassad enkätlänk och Enkätlänk utan kundanpassning. Texterna erbjuds på både svenska, engelska och norska.

–   Hälsoprofil
–   Hälsoscreening
–   Arbetsplatsprofil
–   Hälsoprofil med Arbetsplatsprofil
–   Hälsoscreening med Arbetsplatsprofil

Mall för deltagarlista

Ladda ned och fyll i deltagarlistan då du vill:
–   Säkerställa att korrekt deltagare besvarar enkäten.
–   Att varje deltagare automatiskt får korrekt Organisation när hen besvara sin enkät.
–   Använda e-postutskick från HPI.

Obs! Du måste använda vår mall för deltagarlista

Mallar för e-postutskick från HPI

Ladda ned och anpassa texterna till e-postutskick från HPI. I e-postutskick från HPI ingår ett utskick till samtliga på deltagarlistan samt två påminnelser till de deltagare som ännu inte besvarat sin enkät på era angivna datum. E-postutskick från HPI ingår utan extra kostnad i alla Kundanpassade enkätlänkar. Texterna erbjuds på både svenska, engelska och norska.

–   Hälsoprofil
–   Hälsoscreening
–   Arbetsplatsprofil
–   Hälsoprofil med Arbetsplatsprofil
–   Hälsoscreening med Arbetsplatsprofil

Obs! För att minimera risken att e-posten fastnar i skräppostfilter eller brandväggar, be kundens IT säkerställa att de godkänner enkat@todaytoo.se samt @em.todaytoo.se.

Tänk på vid beställning

Vi rekommenderar att deltagarna besvarar sin enkät i den senaste versionen av Chrome, Safari, Edge eller Explorer 11. Använder deltagaren en äldre version av webbläsare kan det innebära att enkäten inte går att besvara.