Hälsoprofilbedömning – Tvärvetenskap, evidens och beprövad erfarenhet

Nu presenterar vi vår tjänst Hälsoprofilbedömning i ett nytt dokument med fokus på tvärvetenskap, evidens och beprövad erfarenhet. Dokumentet innehåller också syfte, standardisering, genomförande, metod, forskning och publikationer. Dokumentet har granskats av docent Erik Hemmingsson, Ph D, Med Dr, Docent på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm....

Handbok för hälsoinspiratörer – Uppdatering 2017

I många företag och offentliga organisationer utses ”hälsoinspiratörer” eller ”friskvårdsombud”, som förväntas ha en hälsofrämjande roll på arbetsplatsen. Boken ger värdefull kunskap om det praktiska hälsoarbetet för en hälsoinspiratör. Den kan läsas utan förkunskaper och kan även användas som kurslitteratur. Boken är omfattande reviderad med: Data om...