Försämring av konditionen i den svenska arbetsföra befolkningen sedan 1995

En ny studie från HPI-gruppen på GIH baserad på över 350 000 män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen visar en kraftig nedgång av maximal syreupptagning (kondition), mellan åren 1995 och 2017. I hela studiepopulationen minskade konditionen med 10,8 procent och andelen med en hälsofarlig låg kondition ökade från 27 procent till 46 procent.

Studiedeltagarna har genomgått en Hälsoprofilbedömning och fått sin kondition beräknad via ett icke-maximalt konditionstest på cykel.

 

– Detta är en av de första och största studierna såväl nationellt som internationellt som kunnat visa på hur konditionen förändrats de senaste årtionden i den allmänna befolkningen. Hälsoförebyggande insatser måste sättas in för att förhindra denna negativa trend, säger Elin Ekblom Bak, en av de ansvariga forskarna vid GIH.

– Behovet av att testa kondition är viktigt för att många överskattar sin fysiska aktivitet och för att utvärdera effekten av sin fysiska aktivitet. Har min fysiska aktivitet gjort ett avtryck på min kondition? Maximal syreupptagning eller kondition är därför ett nödvändigt objektivt mått, säger Peter Wallin, VD på HPI Health Profile Institute.

– Då konditionen minskar är samhällsbehovet av fysisk aktivitet och konditionstester större än någonsin. Det är framför allt Sveriges Företagshälsor som testar kondition och genomför Hälsoprofilbedömningar för att motivera till bl a fysisk aktivitet. Jag är förvånad att t ex inte fler gym- och träningsanläggningar med sina personliga tränare testar konditionen hos sina kunder, säger Gunnar Andersson, metod- och forskningsansvarig på HPI Health Profile Institute.

 

Läs den vetenskapliga artikeln ”Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017” i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sms.13328

Läs GIH:s pressmeddelande:
https://gih.se/OM-GIH/Press-och-media/Pressmeddelanden/Forsamring-av-konditionen-i-den-svenska-arbetsfora-befolkningen-sedan-1995/

Läs om forskningssamarbetet mellan HPI och GIH.
http://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Stillasittande-fysisk-aktivitet-och-kondition/Populationsstudier/HPI-gruppen/

Skriv ut
Peter Wallin

Peter Wallin

Inga kommentarer

Tyvärr är formuläret för att skapa kommentarer avstängt.