Forskning, Nyhet / 22 februari 2021 / 3 min läsning

Maximal syreupptagning kombinerat med midjemått har samband med hjärt-kärlsjukdom

Högre maximal syreupptagning kombinerat med lägre midjemått hade samband med minskad risk för kommande hjärt-kärlsjukdomar. Detta visar vi i den senaste studien tillsammans med forskarna i HPI-gruppen på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

Vi har i en tidigare studie visat att risken för hjärt-kärlsjukdomar och förtida död är lägre för dem med bra kondition. Kondition uttrycks ofta som maximal syreupptagning i relation till kroppsvikt enligt formeln ml O2/min/kg. I den här studien har vi undersökt sambanden mellan maximal syreupptagning i relation till andra kroppsmått i 8 olika modeller med kommande förekomst av hjärt-kärlsjukdom (CVD risk) och dödlighet oavsett orsak (All-cause mortality).

Alla modellerna visade samband mellan högre maximal syreupptagning och lägre risk för hjärt-kärlsjukdom. I de två modeller där midjemåttet – modell 7 och 8 – lagts till var sambandet tydligast, se ”A” i figuren nedan. I jämförelsen mellan de olika modellerna och kommande dödlighet, ”B”, var sambandet inte lika tydligt.

Studien är genomförd på drygt 316 000 personer i åldern 18-65 år, som deltagit i Hälsoprofiler under åren 1982-2015. Från 2001 infördes även mätning av midjemått och den gruppen omfattade drygt 63 000 personer.

Peter Wallin
”Att kombinera maximal syreupptagning med midjemått tycks vara ett nytt, intressant sätt då man vill jämföra det med olika hälsomått, men här behövs mer forskning!” Peter Wallin, vd på HPI Health Profile Institute AB

Läs hela forskningsartikeln

Jane Salier Eriksson (GIH), Björn Ekblom (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Elin Ekblom-Bak (GIH). Scaling VO2 max to body size differences to evaluate associations to CVD incidence and all-cause mortality risk. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, Januari 2021.