Hälsoprofilbedömning – Tvärvetenskap, evidens och beprövad erfarenhet

Nu presenterar vi vår tjänst Hälsoprofilbedömning i ett nytt dokument med fokus på tvärvetenskap, evidens och beprövad erfarenhet. Dokumentet innehåller också syfte, standardisering, genomförande, metod, forskning och publikationer.

Dokumentet har granskats av docent Erik Hemmingsson, Ph D, Med Dr, Docent på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Erik sammanfattade sina synpunkter så här:
”Hälsoprofilbedömning utgår från vetenskaplig forskning på betydelsen av frisk- och riskfaktorer som är relaterade till livsstil, upplevelser/symptom och objektiva hälsodata. Innehållet i HPB är evidensbaserat och samtliga komponenter är noggrant utvalda utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, för att identifiera de faktorer individen själv kan påverka i syfte att generera högsta möjliga hälsovinst.”

Här kan du ladda ner dokumentet.

Skriv ut
Gunnar Andersson

Gunnar Andersson

Gunnar Andersson är medicine doktor, beteendevetare, fysiolog, författare och en av upphovsmännen till metoden Hälsoprofilbedömning. Gunnar har arbetat i friskvårdsbranschen sedan 1975.

Inga kommentarer

Tyvärr är formuläret för att skapa kommentarer avstängt.