Handbok för hälsoinspiratörer – Uppdatering 2017

I många företag och offentliga organisationer utses ”hälsoinspiratörer” eller ”friskvårdsombud”, som förväntas ha en hälsofrämjande roll på arbetsplatsen.

Boken ger värdefull kunskap om det praktiska hälsoarbetet för en hälsoinspiratör. Den kan läsas utan förkunskaper och kan även användas som kurslitteratur.

Boken är omfattande reviderad med:

  • Data om svenska folkets livsstil, hälsoupplevelser, vikt, kondition och hälsa
  • Behovet av återhämtning
  • Stillasittande som hälsorisk och behovet av att bryta stillasittandet
  • Positiva effekter av fysisk aktivitet och nya rekommendationer för motion och träning
  • Mer om konditionstestning
  • Rekommendationer om bra kostvanor
  • Hur mycket motion som behövs för viktminskning
  • Att mäta kroppssammansättning
  • Beteendeförändring och motiverande samtal
  • Nyheter om Hälsoprofilbedömning och HPI Hälsoscreening som en del i strategiskt hälsoarbete

Gunnar Andersson, HPI Health Profile Institute, och Tommy Ljusenius, har uppdaterat boken 2017. Boken ges ut av SISU Idrottsböcker och kan beställas via www.sisuidrottsbocker.se

Den första versionen gavs ut 2012 och har sålts i 6 000 exemplar.

Skriv ut
Gunnar Andersson

Gunnar Andersson

Gunnar Andersson är medicine doktor, beteendevetare, fysiolog, författare och en av upphovsmännen till metoden Hälsoprofilbedömning. Gunnar har arbetat i friskvårdsbranschen sedan 1975.

Inga kommentarer

Tyvärr är formuläret för att skapa kommentarer avstängt.