HPI-gruppen forskar på HPI Hälsodata för att öka kunskap om hälsa, livsstil och arbetsmiljö

HPI-gruppen bildades 2015 och består nu av Björn Ekblom, Elin Ekblom Bak, Örjan Ekblom, Erik Hemmingsson, Victoria Blom och Lena Kallings, samtliga på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. I gruppen ingår också Peter Wallin och Gunnar Andersson från HPI.

Det övergripande syftet med HPI-gruppen är att, utifrån HPI Hälsodata, generera kunskap kring fysisk aktivitet, kondition och andra levnadsvanor i den svenska arbetsföra befolkningen.

HPI Hälsodata omfattar hundratusentals Hälsoprofilbedömningar, Hälsoscreeningar, Arbetsplatsprofiler och Konditionstester på cykel och är unik i sin omfattning, sitt tidsspann och innehåll. HPI Hälsodata används också som referensdata i arbetslivet, både på individ­ och gruppnivå och för att utveckla HPI:s metoder och tjänster.

Exempel på forskningsfrågor:

  • Tvärsnitt, t ex: Vad betyder fysisk aktivitet före 20 års ålder för nuvarande upplevd och uppmätt hälsa, samt prestationsförmåga?
  • Trender, t ex: Hur har upplevd hälsa, stress, värk, trötthet och sömnsvårigheter förändrats?
  • Prospektiva analyser, t ex: Vad betyder kondition, blodtryck, midjemått, vikt och BMI för insjuknande och död senare i livet?

Etisk ansökan för forskningen godkändes våren 2016.

Under 2017 kopplades HPI Hälsodata ihop med svenska register om mortalitet och olika former av sjuklighet.

Skriv ut
Gunnar Andersson

Gunnar Andersson

Gunnar Andersson är medicine doktor, beteendevetare, fysiolog, författare och en av upphovsmännen till metoden Hälsoprofilbedömning. Gunnar har arbetat i friskvårdsbranschen sedan 1975.

Inga kommentarer

Tyvärr är formuläret för att skapa kommentarer avstängt.