Forskning

HPI Hälsodata ökar kunskapen om livsstil och hälsa

HPI har tillsammans med Hälsoprofilbedömare och Testledare sedan snart 30 år byggt upp HPI Hälsodata, som nu omfattar hundratusentals Hälsoprofilbedömningar, Hälsoscreeningar och Konditionstester på cykel. HPI Hälsodata är unik i sin omfattning, sitt tidsspann och sitt innehåll.
HPI Hälsodata används bland annat:

 • För att utveckla HPI:s metoder och tjänster
 • Som referensdata i arbetslivet, både på individ- och gruppnivå
 • I stora forskningsprojekt

 

 

 

HPI Health Profile Institute medverkar i följande forskning:

 1. Betydelsen och förändring av fysisk aktivitet, kondition och hälsa i den arbetsföra befolkningen i ett 20-årsperspektiv
 2. Digitala Innovationer och Självbestämmande Motivation till Motion, GoDIS
 3. Effekter av fysisk kondition och kognitiv förmåga på hjärnans hälsa och funktion

 

 

 

 

Betydelsen och förändring av fysisk aktivitet, kondition och hälsa i den arbetsföra befolkningen i ett 20-års perspektiv

 

Ansvarig

Elin Ekblom-Bak, Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm

 

HPI-gruppen

År 2017 bildades HPI-gruppen på GIH i ett forskningssamarbete mellan GIH och HPI Health Profile Institute AB. Gruppen har som övergripande syfte att generera kunskap kring fysisk aktivitet, prestationsförmåga och andra levnadsvanor i den svenska arbetsföra befolkningen utifrån en stor, befintlig databas av Hälsoprofilbedömningar.

 

Medverkande forskare från GIH:

 • Elin Ekblom Bak, PhD, Lektor (ansvarig forskare)
 • Victoria Blom, Psykolog, Docent
 • Lena Kallings, PhD, Lektor
 • Erik Hemmingson, Docent
 • Örjan Ekblom, Docent
 • Björn Ekblom, Professor emeritus

 

Medverkande från HPI:

 • Peter Wallin, VD.
 • Gunnar Andersson, Dr Med Sci.

 

Övriga:

 • Jonas Söderling, Dr Med Sci, Statistiker.

 

 

HPI Hälsodata

HPI Hälsodata undersöks utifrån tvärsnittsanalyser, trender och prospektiva (framåtblickande) analyser för ålder, kön och yrkesgrupper.

 

Tvärsnittsanalyser – Frågeställningar

 • Vad betyder fysisk aktivitet före 20 års ålder för nuvarande upplevd och uppmätt hälsa, samt prestationsförmåga?
 • Vad betyder olika aspekter av nuvarande fysisk aktivitet för upplevd och uppmätt hälsa, samt prestationsförmåga?
 • Hur ser det dagliga sittandet ut i olika yrkesgrupper? Vad är betydelsen av sittande i olika yrkesgrupper, med hänsyn taget till övrig fysisk aktivitet?

 

 

Trendanalyser under 20 år – Frågeställningar

 • Hur har uppmätt hälsa (konditionsnivå, blodtryck, midjemått, vikt och BMI) förändrats?
 • Hur har upplevd hälsa (upplevd stress, värk, trötthet, sömnsvårigheter, generell hälsa) förändrats?
 • Hur har de fysiska aktivitetsvanorna (vardagsmotion, aktiv transport samt motion/träning) förändrats?

 

 

Prospektiva analyser kopplat till nationella register – Frågeställningar

 • Vad betyder tidigare fysisk aktivitet respektive stillasittande för insjuknande och död senare i livet?
 • Vad betyder upplevd hälsa (upplevd stress, värk, trötthet, sömnsvårigheter, generell hälsa) för insjuknande och död senare i livet?
 • Vad betyder uppmätt hälsa (konditionsnivå, blodtryck, midjemått, vikt och BMI) för insjuknande och död senare i livet?

 

Etisk forskningsansökan för projekten godkändes våren 2016.

Den första av ett flertal planerade artiklar publicerades i Journal of Physical Activity and Health i maj 2018:

Physical Education and Leisure-Time Physical Activity in Youth Are Both Important for Adulthood Activity, Physical Performance, and Health
Författare: Elin Ekblom-Bak (GIH), Örjan Ekblom (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), och Björn Ekblom (GIH)

 

Den andra artikeln publicerades i ”Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports” i oktober 2018:

Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017.
Författare: Elin Ekblom-Bak (GIH), Örjan Ekblom (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Jonas Söderling (KI), Erik Hemmingsson (GIH) och Björn Ekblom (GIH)

 

 

 

 

Digitala Innovationer och Självbestämmande Motivation till Motion, GoDIS

 

Ansvarig

Karin Weman-Josefsson, Magnus Lindwall, Högskolan i Halmstad

 

Bakgrund

Motionsinterventioner som baseras på adekvat teoribildning är mer effektiva än vanligt omhänder-tagande och implementering av relevant teori är starkt efterfrågad inom modern interventions-forskning. Projektet baseras på en tydlig teoretisk referensram i form av Self-Determination Theory, SDT, där upplevt självbestämmande anses vara särskilt betydelsefullt för människors motivation.

 

Syfte

Syftet är att undersöka människors motivation till motion för att tvärvetenskapligt kunna utveckla förankrade digitala tjänster som kan hjälpa människor att skapa hälsosamma motionsvanor.

För att skapa goda förutsättningar för att de digitala lösningarna i projektet ska generera hälso-främjande effekter och främja hållbara motionsbeteenden är projektet också tvärvetenskapligt genom att komplettera beteendeteori med informationsteknologi, innovationsvetenskap och hälsoteknisk innovation.

 

Finansiering

Projektet är en KK-finansierad samproduktion mellan forskargruppen vid Högskolan i Halmstad och företagen HPI Health Profile Institute AB, Tappa Service AB, Telia Sonera AB och Kairos Future AB.

 

HPI:s medverkan

HPI medverkar genom att leverera frågeformulär om motivation och självbestämmande till deltagare i projektets inledande fas, delta i projektgruppen samt vara med och utveckla de digitala tjänsterna tillsammans med forskargruppens övriga partners Tappa och Telia Sonera.

Etisk forskningsansökan för projektet godkändes 2014.

 

 

 

 

Effekter av fysisk kondition och kognitiv förmåga på hjärnans hälsa och funktion

 

Ansvarig

Maria Åberg, Jenny Nyberg, Göteborgs Universitet

Målgruppen är alla svenska män som mönstrade in till militärtjänstgöring år 1968-2005, det vill säga födda 1950 –1987.

 

Frågeställningar

 • Påverkar en förändring av fysisk kondition över tid risk att insjukna i neurologiska och psykiatriska sjukdomar?
 • Finns det ett samband mellan IQ vid 18 års ålder och fysisk kondition och fysisk aktivitet senare i livet?

 

 

HPI Hälsodata

Att undersöka ”förändring av fysisk kondition över tid” möjliggörs tack vare HPI Hälsodata. HPI har levererat drygt 100 000 Hälsoprofilbedömningar (HPB) och Konditionstester på cykel (KPC) genomförda 1996-2015 i den aktuella målgruppen till Göteborgs Universitet.

 

Etisk forskningsansökan för projektet godkändes 2016. Databearbetningar är påbörjade.