HPI Friends

Anders Johrén

Civilekonom och ”nyckeltalsexpert”

Elin Ekblom Bak

Medicine doktor i medicinsk vetenskap, Postdoktor i idrottsvetenskap

Jan Winroth

Universitetslektor i pedagogik och hälsopromotion

Karin Weman Josefsson

Universitetslektor och Filosofie Dr i psykologi

Magnus Lindwall

Lektor i hälsopsykologi och docent i psykologi

Jenny Nyberg

Medicine doktor i Klinisk Neurovetenskap

Ulric Hermansson 

Socionom, Medicine doktor och universitetslektor

Jonas Söderling

Medicine doktor i medicinsk vetenskap

Björn Ekblom

Professor emeritus.

Gunnar Borg

Professor emeritus.