HPI Friends

Anders Johrén

Civilekonom och ”nyckeltalsexpert”

Elin Ekblom Bak

Medicine doktor i medicinsk vetenskap, Postdoktor i idrottsvetenskap

Jan Winroth

Universitetslektor i pedagogik och hälsopromotion

Karin Weman Josefsson

Universitetslektor och Filosofie Dr i psykologi

Magnus Lindwall

Professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi

Jenny Nyberg

Medicine doktor i Klinisk Neurovetenskap

Ulric Hermansson 

Socionom, Medicine doktor och universitetslektor

Jonas Söderling

Medicine doktor i medicinsk vetenskap

Björn Ekblom

Professor emeritus.

Gunnar Borg

Professor emeritus.

Erik Hemmingsson

Docent, Med dr, PhD, Högskolelektor.

Victoria Blom

Docent i psykologi.