HPI Friends

HPI samarbetar med forskare och författare inom fysiologi, beteendevetenskap, epidemiologi, medicinsk vetenskap och ekonomi. Samarbetet omfattar forskning på HPI Hälsodata och utveckling av digitala hjälpmedel för livsstilsförändringar, samt författarskap.

Anders Johrén

Civilekonom och ”nyckeltalsexpert”

Elin Ekblom Bak

Medicine doktor i medicinsk vetenskap, Postdoktor i idrottsvetenskap

Jan Winroth

Universitetslektor i pedagogik och hälsopromotion

Karin Weman Josefsson

Universitetslektor och Filosofie Dr i psykologi

Magnus Lindwall

Professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi

Jenny Nyberg

Medicine doktor i Klinisk Neurovetenskap

Ulric Hermansson 

Socionom, Medicine doktor och universitetslektor

Jonas Söderling

Medicine doktor i medicinsk vetenskap

Björn Ekblom

Professor emeritus.

Gunnar Borg

Professor emeritus.

Erik Hemmingsson

Docent, Med dr, PhD, Högskolelektor.

Victoria Blom

Docent i psykologi.