HPI:s Litteratur och publikationer

Medarbetare på HPI har sedan början av 1970-talet publicerat forskningsresultat och skrivit ett flertal böcker inom friskvård och hälsa.

2018

Physical Education ... Original maj 2018


Physical Education and Leisure-Time Physical Activity in Youth Are Both Important for Adulthood Activity, Physical Performance, and Health.

Elin Ekblom-Bak (GIH), Örjan Ekblom (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), och Björn Ekblom (GIH).

Journal of Physical Activity and Health, maj 2018.

 

2018_2

 
Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017.

Elin Ekblom-Bak (GIH), Örjan Ekblom (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Jonas Söderling (KI), Erik Hemmingsson (GIH) och Björn Ekblom (GIH).

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, oktober 2018.

 

2017

HIGH_Hälsosammare livsstil_170924_Sida_001_lowres


Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi – för individ, organisation och samhälle. En nyutgåva som e-bok.
Andersson G, Johrén A. HPI Health Profile Institute, 2017.

Handbok för hälsoinspiratörer


Handbok för hälsoinspiratörer. 
Uppdaterad version.
Andersson G, Ljusenius T. SISU Idrottsböcker, 2017.

2016

2016_100000hpb


100 000 Hälsoprofilbedömningar – en studie av HPI Databas.
Ljusenius B. Masteruppsats i programmet i idrottsvetenskap på GIH, Stockholm. Handledare Andersson G, 2016.

2014

2014


NYA konditionstest på cykel – Testledarutbildning.
Andersson G. SISU Idrottsböcker 2014, 2012, 2011.

2014_Lifestyle


Lifestyle changes with help from Health Profile Assessment in combination with support in individual interventions for persons with acquired brain injury – A pilot study.
Lilliecreutz Huitema E, Andersson G, Samuelsson K. European Journal of Physiotherapy, 16:3, 151-158, 2014.

2012

2012_Livsstil


Livsstilsförändringar genom användande av Hälsoprofilbedömning i kombination med stöd i individuella åtgärder hos personer med förvärvad hjärnskada.
Lilliecreutz Huitema E. Magisteruppsats i sjukgymnastik. Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet, 2012. Handledare Samuelsson K, Andersson G.

Handbok för hälsoinspiratörer


Handbok för hälsoinspiratörer.
Andersson G, Ljusenius T. SISU Idrottsböcker, 2012.

HIGH_Hälsosammare livsstil_170924_Sida_001_lowres


Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi – för individ, organisation och samhälle.

Andersson G, Johrén A. HPI Health Profile Institute, 2012.

2010

2010


Konditionstest på cykel – ett annat sätt att beräkna maximal syreupptagningsförmåga vid problematiska testresultat samt andra nyheter.
Andersson G. SISU Idrottsböcker 2010.

2007

2007


Vikten av fysisk aktivitet – En studie om effekten av fysisk aktivitet på upplevd hälsa, stress, BMI och kondition.
Ruthberg A. D-uppsats, Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Idrott. 2007.

2006

2006_1


Konditionstest på cykel – Testledarutbildning.
Andersson G, Forsberg A, Malmgren S. SISU Idrottsböcker 2006, 2005.

2006_2


Intäktsmässiga effekter vid ökad hälsa enligt Hälsoprofilbedömning.
Riquelme P. Magisteruppsats i företagsekonomi vid Mälardalens högskola 2006. Handledare Sjöblom A, Hansson B.

2005

2005


Hälsosamtal i skolan – Resultat och erfarenheter från ett hälsoprojekt i Säters Kommun 2001-2005.
Rapport från ett gemensamt hälsoprojekt. Dahlin J, Vidner T, Andersson G.

2004

2004


Effektiv friskvård, lönsammare företag.
Andersson G, Johrén A, Malmgren S. Prevent, 2004.

2003

2003


Långtidssjukskrivning förutsägbart? En studie om skillnader i hälsoprofil mellan långtidssjukskrivna och icke långtidssjukskrivna.
Riquelme P. Examensarbete (10 p) vid Hälsopedagogutbildningen på GIH i Stockholm, 2003. Handledare Kraepelin-Strid E, Andersson G, Lundström S.

2001

2001


Hälsofrämjande som affärsstrategi – fakta och argument.
Redaktör Suzanne Rosendahl. Prevent 2001. Gunnar engagerades i Folkhälsoinstitutets regeringsuppdrag ”Sätt Sverige i rörelse 2001” i arena ”Arbetsplatsen” och medverkade i framtagandet av denna skrift.

1999

1999


Lönsam friskvård, effektivare företag.
Andersson G, Johrén A, Malmgren S. Arbetarskyddsnämnden, 1999, 1997.

1999_2


Konditionstest på cykel – Testledarutbildning.
Andersson G, Forsberg A, Malmgren S. SISU Idrottsböcker, 1999, 1997.

1997

1997


Motion och hälsa.
Andersson G. Socialmedicinsk tidskrift, 1997, nr 2-3, sid 105-106.

1997_2


En hälsoupplysningskampanj och Hälsoprofilbedömning som medvetandegörande kommunikation.
Malmgren S. Socialmedicinsk tidskrift, 1997, nr 2-3, sid 92-94.

1989

1989_001


Betydelsen av regelbunden motion för sjukfrånvaro och upplevd hälsa
Från 1989, skriven av Gunnar Andersson.

1989_002


En hälsoupplysningskampanj och hälsoprofilbedömning som medvetandegörande kommunikation

Från 1989, skriven av Sture Malmgren

1989_003


Två studier som belyser Hälsoprofilbedömning som instrument för screening och beteendepåverkan

Från 1989, skriven av Gunnar Andersson och Sture Malmgren.

Ovanstående dokument innehåller svenska sammanfattningar på Gunnar Anderssons och Sture Malmgrens doktorsavhandlingar i medicin från 1987.

1987

1987


The importance of exercise for sick leave and perceived health.
Andersson G. Linköping University Medical Dissertations, No. 245, 1987.

 

Doktorsavhandlingen innehöll en sammanfattning utifrån fem separata, vetenskapliga artiklar, varav fyra tidigare var publicerade i Scandinavian Journal of Social Medicine och International Journal of Sports Medicine.

En tillkommande, ännu ej publicerad, artikel som tillkom i avhandlingen var:

  • Health Profile Assessment as a screening instrument. Andersson G, Malmgren S.
1987_2


A health information campaign and Health Profile Assessment as revelatory communication.
Malmgren S. Linköping University Medical Dissertations, No. 246, 1987.

 

Doktorsavhandlingen innehöll en sammanfattning utifrån sju separata, vetenskapliga artiklar, varav fyra tidigare var publicerade i Scandinavian Journal of Social Medicine och International Journal of Sports Medicine.

Tre tillkommande, ännu ej publicerade, artiklar som tillkom i avhandlingen var:

  • Attitude and behavior changes in connection with a 1-year newspaper health information campaign. Malmgren S, Andersson G.
  • Health Profile Assessment as a screening instrument. Andersson G, Malmgren S.
  • Health Profile Assessment as an instrument for revelatory communication. Malmgren S, Andersson G.

1986

1986


Risk factors and reported sick leave among employees of Saab-Scania, Linköping, Sweden, between the ages of 50 and 59.
Andersson G, Malmgren S. Scandinavian Journal of Social Medicine 1986; 14: 25- 30.

1986_2


Who were reached by and participated in a one year newspaper health information campaign?
Malmgren S, Andersson G. Scandinavian Journal of Social Medicine 1986; 14: 133- 140.

1986_3


Changes in self-reported experienced health and psychosomatic symptoms in voluntary participants in a one year extensive newspaper exercise campaign.  
Andersson G, Malmgren S. Scandinavian Journal of Social Medicine 1986; 14: 141- 146.

1986_4


Occurrence of athletic injuries in voluntary participants in a 1-year extensive newspaper exercise campaign.
Andersson G, Malmgren S, Ekstrand J. International Journal of Sports Medicine 1986; 7: 222-225.

1984

1984


Testledarutbildning.
Andersson G, Malmgren S. Riksidrottsförbundet, Utbildningsenheten. SISU Idrottsböcker, 1984.

1984_2


Corporate reported sick leave and its relationship with education, responsibility and blood pressure.  
Malmgren S, Andersson G. Scandinavian Journal of Social Medicine 1984; 12: 171- 176.

1981

1981


Utvärdering av Piggare med Corren – en ettårig motions-, kost- och antirökkampanj i Linköping.
Andersson G, Malmgren S. Rapport från Institutionen för psykiatri och socialmedicin, Linköpings Universitet, 1981.

1976

1976


På jakt efter Hälsoprofilen. 
Andersson G, Malmgren S. C-och D-uppsats i sociologi vid Linköpings Universitet, 1976.

1972

1972


Människan som arbetsmaskin. Idrottsteori – Fysisk träningslära. Studiebok i gymnastik för gymnasiet – fackskolan – yrkesskolan.
Malmgren S. Svenska Utbildningsförlaget Liber AB, 1972, 1968.