Skolidrotten bidrar till livslång hälsa

Medverkan i skolidrotten bidrar till livslång hälsa

Genom vårt forskningssamarbete med GIH kan vi konstatera att skolidrotten bidrar till livslång hälsa.
Så här säger Elin Ekblom Bak, med dr och en av de ansvariga forskarna vid GIH:

– De kvinnor som deltog i skolans idrottslektioner, jämfört med de som inte gjorde det, är idag oftare och regelbundet fysiskt aktiva, har högre kondition, är mindre överviktiga, upplever sin hälsa bättre och har lägre blodtryck. När samma jämförelse gjordes för män visade det sig att även de upplever att de har bättre hälsa och är mindre överviktiga. För de som även var aktiva på fritiden i ung ålder finns ännu större positiva hälsomässiga effekter för både kvinnor och män.

– Det är över 40 års arbete med metodutveckling, IT-utveckling och utbildningar i framkant som möjliggjort vår unika HPI Hälsodata och därmed denna forskningsartikel. Från HPI vill vi särskilt tacka alla Hälsoprofilbedömare! Det är mycket glädjande att vår Hälsodata kan användas till forskning och göra skillnad för människor, i synnerhet för barn och ungdomar. Nu hoppas vi att beslutsfattare inom skolan ser till elevernas bästa, säger Peter Wallin, VD på HPI.

– Detta är en av de första, stora studier som visar på betydelsen av att vara fysiskt aktiv både i skolans regi och på fritiden ger en god hälsa långt upp i åldrarna. Skolan är en viktig aktör när det gäller att ge möjlighet för alla barn och unga – oavsett socioekonomisk bakgrund – till ett fysiskt aktivt liv, säger Elin Ekblom Bak.

 

Läs den vetenskapliga artikeln från Journal of Physical Activity and Health:
https://journals.humankinetics.com/doi/full/10.1123/jpah.2017-0083

Läs GIH:s pressmeddelande:
http://www.gih.se/OM-GIH/Press-och-media/Pressmeddelanden/Medverkan-i-skolidrotten-bidrar-till-livslang-halsa/

Läs om forskningssamarbetet mellan HPI och GIH.
http://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Stillasittande-fysisk-aktivitet-och-kondition/Populationsstudier/HPI-gruppen/

Skriv ut
Peter Wallin

Peter Wallin

Inga kommentarer

Tyvärr är formuläret för att skapa kommentarer avstängt.