AUDIT

Den ledande metoden för att identifiera riskbruk av alkohol!

AUDIT är den ledande metoden för att identifiera riskbruk av alkohol och är utvecklad av Världshälsoorganisationen, WHO, och kvalitetssäkrad för Sverige av Karolinska Institutet. AUDIT består av en enkät med 10 frågor om alkoholvanor. AUDIT ger arbetsgivaren en kartläggning för att prioritera rätt insatser för olika grupper inom organisationen. Målet är att arbetsgivaren med hjälp av AUDIT kan undvika konsekvenserna med riskbruk såsom ohälsa, sjukfrånvaro, lägre produktivitet, ökad risk för olycksfall på arbetsplatsen och alkoholmissbruk.

AUDIT tar högst 5 minuter att besvara och deltagaren får direkt efter besvarad enkät en anpassad återkoppling på sina alkoholvanor utifrån sina svar.

 

AUDIT kan användas både som screening och som underlag för samtal

AUDIT kan användas både som en webbaserad screening via vår tjänst Todaytoo.com eller för ett individuellt samtal med en hälsokonsult.

 

När AUDIT används som screening ger det snabbt och enkelt företaget en överblick över hur ofta deltagarna dricker alkohol, hur många som dricker sig berusade m.m. Resultatet underlättar beslut och handling.

 

Då AUDIT dessutom används som underlag för samtal träffar deltagaren en hälsokonsult och går tillsammans igenom svaren. Om deltagaren har ett riskbruk ger hälsokonsulten en kort rådgivning till deltagaren för en ökad insikt om de egna alkoholvanornas betydelse för hälsan.