Blodprofil

HPI Blodprofil – För registrering av livsstilsprover i Plustoo

Hälsoprofilbedömning kompletteras ibland med några livsstilsprover inom Företagshälsorna. För att underlätta detta arbete för er användare har vi lagt till en möjlighet att registrera dessa provsvar i programvaran Plustoo

I HPI Blodprofil kan nedanstående sju provsvar registreras:

 • Totalkolestrol
 • LDL-kolestrol
 • HDL-kolestrol
 • LDL/HDL-kvot
 • Triglycerider
 • Glukos
 • Hemoglobin, Hb

 

Fördelar med HPI Blodprofil i Plustoo

 • Det finns både möjlighet att registrera värden på individnivå och att bearbeta statistik på gruppnivå.
 • Möjlighet att bara använda/registrera några värden och det är bara de värden ni registrerat som skrivs ut på resultatet till deltagaren.
 • Det är både i Plustoo och på utskriften tydligt för deltagaren med staplar som visar resultat och gränsvärden. Staplarna är gröna om resultatet ligger inom gränsvärden och röda om de ligger utanför.
 • Eftersom det används olika gränsvärden i Sverige har vi utvecklat så att ni själva kan välja era egna gränsvärden.
 • En lättförståelig text förklarar vad de olika proverna betyder. Även texterna kan skrivas ut på resultatet.
 • Ni kan själva välja att lägga in egen text som förklarar proverna för deltagaren.
 • Det går givetvis att jämföra med tidigare Blodprofiler, både på individnivå och gruppnivå, för att utvärdera och se förändringar, precis som för övriga metoder i Plustoo.
 • HPI Blodprofil kan användas helt fristående precis som övriga metoder i Plustoo. Men Blodprofilen fungerar också utmärkt att använda i kombination med t ex Hälsoprofilbedömning.

 

HPI Blodprofil inkluderas utan kostnad i Premium-abonnemanget. För dig som redan har Premium-abonnemang krävs det bara att du beställer BLP-volym.