Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning är den ledande metoden för att motivera till en hälsosam livsstil

Livsstilen är avgörande för människors hälsa. En hälsosam livsstil bidrar dessutom till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv. Hälsoprofilbedömning är ett möte mellan en utbildad Hälsoprofilbedömare och en deltagare för att motivera och skapa en insikt till livsstilsförändring. Hälsoprofilbedömning är även arbetsgivarens underlag för sitt strategiska hälsoarbete.

Frågor om livsstil och hälsa
Inför sin Hälsoprofilbedömning besvarar deltagaren frågorna på webbsajten Todaytoo eller på papper. Frågeformuläret omfattar fritidsvanor, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, mediciner samt symptom, stress, återhämtning och hälsa. En Hälsoprofilbedömning genomförs konfidentiellt.

Mätningar av längd, vikt och blodtryck
På plats går deltagaren och Hälsoprofilbedömare tillsammans igenom svaren i frågeformuläret. Längd, vikt och blodtrycks mäts.

Ett främjande samtal med fokus på både nuläge och förändring
Samtalet ger deltagaren en möjlighet att förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Deltagaren får också reflektera över vilka resultat hon är mest nöjd och hur en kommande hälsovision kan se ut. Hon blir medveten om att det krävs ett eget ansvar, ett eget beslut och ett eget val för att lyckas med en livsstilsförändring.

Konditionstest på cykel utifrån deltagarens egna förutsättningar
Deltagaren cyklar i 6-10 min på en nivå som endast gör deltagaren lätt andfådd. Det innebär att alla kan genomföra testet utan obehag, oavsett om man är fysiskt aktiv eller inte.

Avrapportering på gruppnivå
De individuella resultaten sammanställs till en grupprapport med möjlighet till fördjupad rapport på t ex avdelning, yrke, kön och ålder. Rapporten är ett underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete.