Hälsoscreening

Spara pengar genom rätt insatser för dem som behöver det mest.

HPI Hälsoscreening är en kostnadseffektiv tjänst som hjälper arbetsgivaren att kartlägga hälsan, identifiera HPI Riskgrupp och Friskgrupp samt prioritera rätt insatser. HPI Hälsoscreening grundar sig i Hälsoprofilbedömning, den ledande metoden för att motivera till en hälsosam livsstil.

 

Frågeformuläret för HPI Hälsoscreening besvaras på Todaytoo.com
Deltagaren loggar in via ett välkomstmejl och påminnelser sänds automatiskt ut till de som inte har besvarat. Deltagare som saknar e-postadress loggar in på en alternativ länk.

 

Frågor om livsstil, hälsa och motivation
Frågeformuläret tar fem minuter att besvara och omfattar fysisk aktivitet, kost, tobak, vikt, alkohol, symptom, stress, hälsa och motivation. Svaren behandlas konfidentiellt.

 

Deltagaren får automatiskt en återkoppling
På Todaytoo kan deltagaren se vad de olika resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv och läsa mer om olika rekommendationer. Deltagaren ser sin utveckling från tidigare Hälsoscreeningar och kan jämföra sin livsstil och resultat mot svenska arbetslivet i HPI Hälsodata.

Arbetsgivaren kan också ge information om friskvårdsbidrag och hälsoaktiviteter. Med fördel anpassas återkopplingen för HPI Riskgrupp med ett erbjudande om fortsatt individuellt stöd tillsammans med kontaktuppgifter för bokning.

 

Logga in på demokontot för HPI Hälsoscreening: https://www.todaytoo.se/login
Välj inloggningssätt e-postadress och lösenord.
Användarnamn: support@hpinordic.se
Lösenord: Hpb1976

 

Avrapportering på gruppnivå
De individuella resultaten sammanställs till ett gruppresultat med möjlighet till fördjupad rapport på t ex avdelning, yrke, kön och ålder. Rapporten är ett underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete.

 

Identifiera medarbetare i HPI Riskgrupp och HPI Friskgrupp och styr hälsoinvesteringen för dem som behöver det mest
Hälsosamma medarbetare har lägre sjukfrånvaro och kan vara mer produktiva. HPI Hälsoscreening innehåller åtgärdsgrupperna HPI Riskgrupp och HPI Friskgrupp. Medarbetare i HPI Riskgrupp har en risk framtida ohälsa och behov av livsstilsförändring. De i HPI Friskgrupp har en hälsosam livsstil.

 

Alla medarbetare erbjuds delta
En vetenskaplig studie visade att medarbetare i riskgruppen hade i genomsnitt 10 sjukdagar fler per år jämfört med friskgruppen.Därmed kostar medarbetare i riskgruppen i genomsnitt arbetsgivaren 1 extra månadslön per år jämfört med medarbetare i friskgruppen.

Medarbetare i HPI Riskgrupp erbjuds en individuell uppföljning, t ex en Hälsoprofilbedömning, för att öka motivationen till att förbättra livsstilen.
Det ger ett nuläge på arbetsplatsen och ett underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete.

Både medarbetare i HPI Friskgrupp och Riskgrupp får hälsofrämjande erbjudanden som t ex friskvårdsbidrag, inspirationsföreläsningar och gemensamma aktiviteter. För HPI Friskgrupp är målet att bibehålla en hälsosam livsstil.

halsoscreening_process_liggande

 

Efter en tid genomförs HPI Hälsoscreening på nytt för att utvärdera effekten av aktiviteterna samt uppdatera det strategiska hälsoarbetet.

En stor vinst med Hälsoscreeningen är att styra hälsoinvesteringen till de medarbetare som har det största behovet av att förändra sin livsstil.