kränkande särbehandling

Vi hjälps åt att minimera kränkande särbehandling på våra arbetsplatser

Vi arbetar tillsammans för att alla människor bl. a. ska ha en trygg och hälsosam arbetsplats där människor respekterar varandra. Tyvärr finns det mycket kvar att göra. Vi vill nu bidra ännu mer till att minimera kränkande särbehandling på våra arbetsplatser.

Därför har vi tagit bort volymkostnaden för att använda Arbetsplatsprofilens frågor om Kränkande särbehandling. Du debiteras ingen volym när du skapar en Arbetsplatsprofil och bara använder kategorin Kränkande särbehandling. Du kan också använda frågorna om Kränkande särbehandling i samband med en Hälsoprofilbedömning eller Hälsoscreening utan volymkostnad.

Observera att du debiteras volym för Arbetsplatsprofilen om du använder kategorierna Psykosocial arbetsmiljö, Fysisk arbetsmiljö samt Risker och säkerhet.

HPI Arbetsplatsprofil används för att kostnadseffektivt kartlägga den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön och ge ett kärnfullt resultat som är enkelt att analysera och som underlättar beslut och handling.

Läs mer om volympriser på https://www.hpihealth.se/support/bestallning/priser/.

Skriv ut
Peter Wallin

Peter Wallin

Inga kommentarer

Tyvärr är formuläret för att skapa kommentarer avstängt.