Plustoo är den ledande programvaran för hälsoutveckling. Här samlas data och därefter kan individ ges en konkret och lättöverskådlig bild av exempelvis dess hälsoprofil. På organisationsnivå kan det fås fram tydliga diagram som beskriver nuläge. Det går även att göra urval, jämförelser och följa utveckling över tid.
» Läs mer om Plustoo.

På webbsidan todaytoo.com kan deltagare besvara frågor inför exempelvis en hälsoprofilbedömningar. Genom denna sida kan man också screena större grupper.
» Läs mer om Todaytoo.com