Plustoo

Därför är Plustoo den ledande programvaran för att utveckla hälsa!

 

Allt i ett – Plustoo innehåller 7 metoder:

  • Hälsoprofilbedömning
  • Hälsoscreening
  • Konditionstest på cykel
  • Arbetsplatsprofil
  • Funktionsprofil
  • Blodprofil
  • AUDIT

 

För genomförande av profiler/tester
Beräkningar görs automatiskt i Plustoo, ni får hjälp med bedömningar och diagram/bilder ritas upp automatiskt. Ni spar tid och det ger ert arbete högre kvalitet.

 

För ett strategiskt hälsoarbete
I statistikmodulen kan ni göra urval, bearbeta statistik och presentera rapporter. På bara ett par minuter kan ni bearbeta hundratals profiler/tester och ta fram en nulägesanalys som ligger till grund för det strategiska hälsoarbetet inom en organisation. Pedagogiska bilder, funktioner, diagram och utskrifter hjälper deltagaren Funktionerna hjälper deltagaren att förstå resultat, se samband och sätta upp mål.

 

Jämförelser mellan olika profiler/tester för att se utveckling över tid
Ni kan till exempel jämföra en deltagares första Hälsoprofilbedömning som gjordes 2011 med den andra som gjordes 2012. På samma sätt kan ni på gruppnivå jämföra olika testtillfällen för att analysera och utvärdera utveckling.

För att alltid arbeta med uppdaterade metoder som grundar sig på senaste forskningen
HPI har varit en ledande hälsoaktör sedan 1976. Vi har ett omfattande nätverk med samarbetspartners. Vi skriver böcker med andra ledande hälsoaktörer. Vi deltar i forskning och driver själv egen forskning och utveckling. Det sätter en nivå på våra metoder som hela tiden är i framkant.

 

För att arbeta standardiserat och leverera samma tjänst till era kunder
Med samma referensvärden, kontrollfunktioner, rapportmallar i statistiken samt listor för organisationer, mediciner med mera, säkerställer ni ett standardiserat och konsekvent arbete. Flera inställningar kan ni själva justera för att passa just er och ert företag. Att arbeta standardiserat skapar en trygghet samt kostnadseffektiv och trovärdig leverans.

 

Säker lagring av era deltagare och deras profiler/tester
Med Plustoo kan ni känna er trygga. Era deltagare och tester/profiler sparas på ett säkert sätt.

 

Plustoo över hela Sverige – för att samarbeta med andra företag som utvecklar hälsa
Plustoo används i dag av flera hundra företag inom hälsobranschen över hela Sverige. Vi har byggt Plustoo så att det ska vara enkelt att till exempel arbeta i samma databas vilket är utmärkt då det många gånger krävs samarbete mellan olika hälsoaktörer för att kunna leverera över stora regioner eller hela landet. Som användare av Plustoo är ni också en potentiell samarbetspartner för att utveckla hälsa.

 

Språkval – svenska, engelska, norska och finska
Språkvalet är perfekt när er deltagare till exempel är från Finland och hellre vill ha sitt resultat utskrivet på finska, eller när er kund har engelska som koncernspråk och därför vill få statistikrapporten på engelska. Eller när er kund har kontor över hela Norden och ska besvara Hälsoscreeningen på Todaytoo.com.

 

Skärmklipp_flaggor