Todaytoo.com

En webbsajt för hälsoutveckling

Todaytoo.com är vår webbsajt för hälsoutveckling och är nära utvecklad med programvaran Plustoo. Med Todaytoo.com kan du låta deltagarna besvara frågeformulären till HPB, APP, HPI Hälsoscreening och AUDIT på internet. Du kan exempelvis kombinera två eller flera formulär vid samma utskick, t.ex. kan du låta deltagaren besvara AUDIT-formuläret samtidigt med HPB-frågeformuläret eller HPI Hälsoscreening.

 

Att använda Todaytoo.com har flera fördelar. Du som hälsobedömare minskar administrationen av frågeformulären manuellt och du kan kontinuerligt se vilka som besvarat sin enkät/sitt frågeformulär och med hjälp av våra automatiska påminnelser ökar svarsdeltagandet. En annan stor vinst är att deltagaren besvarar frågorna hemifrån i lugn och ro och på så sätt skapar nya beteende processer för ökat hälsomedvetande.

 

Tack vare att du på förhand bestämt organisationsstrukturen hamnar alltid alla deltagare direkt på rätt organisation och du slipper leta och flytta felaktigt inmatade deltagare i efterhand. Genom att direkt placera varje deltagare på rätt ställe säkerställer du att statistiken blir korrekt och underlättar framtida uppföljningar.

 

Använd Todaytoo.com både för screening och för underlag för samtal

När du väljer att använda metoderna HPI Arbetsplatsprofil eller AUDIT som screeningverktyg kan du efter projektets slut med bara några få knapptryckningar genomföra en rad statistikbearbetningar i Plustoo för att se och presentera en rad olika statistikresultat.

 

Om du istället väljer att använda HPI Arbetsplatsprofil eller AUDIT som underlag för samtal får du med en knapptryckning snabbt och enkelt in deltagarnas svar direkt i Plustoo, och slipper mata in svaren manuellt. När deltagaren sedan kommer till dig för att genomföra sin profil finns redan alla svaren inmatade, och ni kan fokusera på det viktiga medvetandegörande samtalet.

 

Hälsoprofilbedömning är endast en metod för samtal och tester, medan HPI Hälsoscreening endast är ett screeningverktyg.