Nu lanserar vi ”Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi” i nyutgåva

Nu lanserar vi ”Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi” i nyutgåva som e-bok och som en webbutbildning

I boken kan du läsa om:

  • sambanden mellan anställdas fysiska kondition och dess påverkan på effektiviteten i arbetet och därmed företagsekonomisk lönsamhet.
  • hur man kan bedöma lönsamheten i en kommande satsning på friskvård och hälsa.
  • vad du själv bör tänka på när du är inblandad i hälsofrämjande arbete på någon arbetsplats.

E-boken kan kostnadsfritt laddas ned från vår hemsida https://www.hpihealth.se och kan läsas på dator, surfplatta och mobiltelefon. E-bokformatet är EPUB2.

I webbutbildningen lär du dig:

  • att beräkna kritiska värden vid hälsofrämjande program
  • att hälsosam livsstil och bra kondition kan vara lönsamt för både individ och organisation
  • hur ohälsan ser ut i Sverige
  • hur HPI Hälsoscreening och Hälsoprofilbedömning kan användas i hälsofrämjande insatser och som verktyg för utvärdering av effekterna

Läs mer om utbildningen och anmäl dig här: https://www.hpihealth.se/utbildning/

Gunnar Andersson, HPI Health Profile Institute, och Anders Johrén, Utbildningsekonomi, har tillsammans uppdaterat boken 2017. Den första versionen gavs ut av HPI 2012 och har sålts i tusentals exemplar. Nyutgåvan finns bara som e-bok.

 

Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi – för individ, organisation och samhälle.

Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi – för individ, organisation och samhälle.
Gunnar Andersson, HPI Health Profile Institute, och Anders Johrén, Utbildningsekonomi, har tillsammans uppdaterat boken 2017. Den första versionen gavs ut av HPI 2012 och har sålts i tusentals exemplar. Nyutgåvan finns bara som e-bok.

Skriv ut
Peter Wallin

Peter Wallin

Inga kommentarer

Tyvärr är formuläret för att skapa kommentarer avstängt.