diagram på dödlighet mellan män och kvinnor

Ny studie från HPI-gruppen på GIH visar hur konditionen har samband med risker för hjärt-kärlsjukdom och förtida död

Studien är den största hitintills och baseras på 266 000 män och kvinnor, i åldrarna 18-74 år, som har genomgått en Hälsoprofilbedömning med konditionstest på cykel.

– Tidigare studier på friska vuxna har mestadels genomförts på män. Att ungefär hälften av de totalt 266 000 deltagarna är kvinnor, ger oss här den unika möjligheten att jämföra betydelsen av kondition mellan män och kvinnor, säger docent Elin Ekblom Bak, en av de ansvariga forskarna vid Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH).

Studien visar bl.a. att:  

  • risken för hjärt-kärlsjukdomar och förtida död är lägre med högre kondition.
  • risken är högre för män än kvinnor. Unga män har liknande risk som äldre kvinnor.  
  • för varje högre ml så är risken för hjärt-kärlsjukdom i genomsnitt 2,3 procent lägre och för förtida död 2,6 procent lägre.

– Att kunna visa att så lite som en enhet (ml) högre kondition kan medföra en minskning av risken för hjärt-kärlsjukdom och förtida död, speciellt för de med låg kondition, är viktigt sett ur både ett individ- och folkhälsoperspektiv, säger Peter Wallin, VD vid HPI Health Profile Institute. 

 

I vår tidigare studie från november 2018, ”Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017” visade vi att konditionen hade försämrats med 10,8 procent under de senaste tjugo åren. Nu har vi också klarlagt hälsoriskerna med denna utveckling.

 

– Efter att ha arbetat med konditionstester i mer än 45 år känns det skönt att återigen få det bekräftat hur viktigt det är att testa och beräkna kondition. Resultaten från den nya studien ökar våra möjligheter att motivera människor till fysisk aktivitet, säger Gunnar Andersson, Med Dr. och metod- och forskningsansvarig på HPI.

 

Läs forskningsartikeln här >

Läs GIH:s pressmeddelande här >

Se nyhetsinslaget från SVT här >

 
Vill du veta mer?  
 
Läs tidigare studie ”Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017” här >

Läs om vårt forskningssamarbetet med GIH här >

 

HPI utvecklar evidensbaserade metoder och IT-tjänster för att förbättra hälsa och arbetsmiljö. Vi är branschledande med över 40 års erfarenhet av forskning och utveckling.

Skriv ut
Peter Wallin

Peter Wallin

Inga kommentarer

Tyvärr är formuläret för att skapa kommentarer avstängt.