Hälsoprofilbedömning – Tvärvetenskap, evidens och beprövad erfarenhet

Nu presenterar vi vår tjänst Hälsoprofilbedömning i ett nytt dokument med fokus på tvärvetenskap, evidens och beprövad erfarenhet. Dokumentet innehåller också syfte, standardisering, genomförande, metod, forskning och publikationer. Dokumentet har granskats av docent Erik Hemmingsson, Ph D, Med Dr, Docent på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm....

Stort anslag från Forte till fortsatt forskning på HPI Hälsodata!

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har beviljat 2,73 miljoner till forskningsprojektet ”Stillasittande och kondition i den svenska arbetsföra befolkningen – trender och betydelse för hälsa, hjärt-kärlsjukdom och livslängd i ett 30-årsperspektiv”. Forskningen bedrivs på HPI Hälsodata tillsammans med nationella register och anslaget avser...

Skolidrotten bidrar till livslång hälsa

Medverkan i skolidrotten bidrar till livslång hälsa

Genom vårt forskningssamarbete med GIH kan vi konstatera att skolidrotten bidrar till livslång hälsa. Så här säger Elin Ekblom Bak, med dr och en av de ansvariga forskarna vid GIH: – De kvinnor som deltog i skolans idrottslektioner, jämfört med de som inte gjorde det, är idag...