Om HPI

En totalleverantör av metoder för hälsoutveckling, IT, utbildning och utveckling

HPI Health Profile Institute arbetar med metodutveckling, programvaruutveckling, utbildning samt författarskap och forskning inom hälsa och friskvård. Vår marknad är hälsoutveckling för organisation, grupp och individ.

 

Våra kunder är Sveriges ledande företagshälsovård, gym, hälsoaktörer samt universitet, högskolor och folkhögskolor. Vi sparar pengar åt våra kunder genom att vara en totalleverantör med metoder för hälsoutveckling, IT, utbildning samt forskning och utveckling.

 

Vi är grundare och utvecklare av Hälsoprofilbedömning – den ledande metoden för att motivera personer till livsstilsförändring. Vi utvecklar också HPI Hälsoscreening, HPI Konditionstest på cykel, HPI Arbetsplatsprofil och HPI Blodprofil.

 

Ni använder våra metoder genom programvaran Plustoo som förutom registrering av data också erbjuder er avancerade statistikmöjligheter för att analysera, screena, kartlägga och utvärdera hälsoutveckling. Till Plustoo erbjuder vi också vår egen webbsajt Todaytoo.com för deltagare att besvara enkäter och frågeformulär.

 

Vi har utbildat i metoden Hälsoprofilbedömning sedan 1979 och varje år utbildar vi ca 1 200 personer inom företagshälsovården, universitet, högskolor och inom andra hälsoaktörer.

 

Vi har utvecklat metoder sedan 1976 och programvaror sedan 1988, vi är pionjärer inom hälsa & IT och en av marknadens ledande aktörer.

 

 

Affärsidé.

Att förbättra hälsan hos våra användares kunder genom att leverera en helhet med metoder, IT och utbildning för hälsoutveckling.