Stråkenshusmodellen

Hälsoprofilbedömning blev ”Stråkenshusmodellen” efter kursgården Stråkenshus

Upphovsmännen Sture Malmgren och Gunnar Andersson började utveckla metoden Hälsoprofilbedömning under 1970-talet. Uppmärksamheten för Hälsoprofilbedömning gjorde att intresset ökade och många hälsoutvecklare ville använda Hälsoprofilbedömning för att utveckla hälsa på sina egna arbetsplatser. Gunnar och Sture utvecklade därför ett utbildningsprogram för att bli Hälsoprofilbedömare i flera steg.

 

Visionen var att genomföra kurser i internatform på Stures herrgård Stråkenshus i en naturnära och avkopplande miljö utanför Motala. De vackra omgivningarna möjliggjorde utbildning med daglig fysisk aktivitet och återhämtning i schemat. Måndagen den 22 oktober 1979 påbörjades den första utbildningen av Hälsoprofilbedömare.

 

Kursgården Stråkenshus fungerade som utbildningsplats i 30 år och blev ett välkänt begrepp i hälso- och friskvårdssverige. Som mest genomfördes fler än 15 kurser om året.