Beställning av Plustoo-abonnemang

För att arbeta med våra tjänster behöver du som användare ett abonnemang i Plustoo. Abonnemanget betalas årsvis och gäller per användare och år. Abonnemanget är personligt. Abonnemanget förlängs automatiskt tolv (12) månader i taget om det inte skriftligen sägs upp senast tre (3) månader före avtalets slutdatum. Se mer i Villkor För abonnemangspris se Priser 

Användare

Skriv personnumret i formatet 19xxxxxx-xxxx

Beställare

Fakturauppgifter

Villkor finns att ta del av på sidan: https://www.hpihealth.se/support/bestallning/villkor/