HPI erbjuder metoder och mjukvara för att arbeta strategiskt med hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Hälsoprofilbedömning är den metod som vi har arbetat med längst och även den som vi är mest kända för. Våra andra metoder kan både fungera som komplement till Hälsoprofilbedömning eller kan användas separat. Alla metoder genomförs med hjälp av programvaran Plustoo via Todaytoo.com.

[table “” not found /]
[table “” not found /]