Ekblom Bak-test Grundkurs – web

Ekblom Bak-test Grundkurs ger dig som redan är utbildad i HPI Konditionstest kompetens och behörighet att utföra Ekblom Bak-tester i Plustoo. Efter kursen kan du genomföra konditionstester med högre kvalitet samt presentera korrektare maximal syreupptagning för deltagaren och mer rättvisande rapporter för gruppen/organisationen.

 

HPI Konditionstest erbjuder det senaste inom submaximala konditionstester på cykel och ger de mest rättvisande beräknade konditionsvärdena. HPI Konditionstest genomförs med det nya Ekblom Bak-testet. Intyg erhålls efter godkänd utbildning. Efter slutförd utbildning beställer du skarpt abonnemnag samt volym

Anmälan, pris och villkor

Anmäl dig via vår sida Kursanmälan

Pris: 1 095 kr. Moms tillkommer.

Villkor: Genom att anmäla dig godkänner du att du läst villkoren

 

 

Omfattning och upplägg

 • Ekblom Bak-test Grundkurs omfattar 2 – 4 timmar beroende på förkunskaper.
 • Utbildningen är helt webbaserad.
 • Du har tillgång till e-learningen i 60 dagar.
 • Rekommendation om minst ett genomfört Ekblom Bak-test.
 • Inlogg till e-learning och Plustoo (utbildningslicens) fås i samband med anmälan.

 

 

Examination

 • Slutförda e-learningkurser
 • Sluttest via e-learning

 

 

Förkunskaper

Godkänd HPI Konditionstest (2011 eller senare) och/eller aktiv HPI Konditionstest- och/eller HPB-licens i Plustoo.

 

 

Ur innehållet

 • Fysiologi och de grundläggande principerna för Konditionstest på cykel.
 • Fysisk aktivitet och rekommendationer.
 • De unika funktionerna Val av effekt samt Val av beräkningssätt.
 • Beräkning av maximal syreupptagning.
 • Borg RPE-skalan®.
 • Genomförande, registrering och utskrifter i Plustoo.

 

 

Kursmaterial

 • e-learning HPI Konditionstest med det nya Ekblom Bak-testet.
 • Digitalt kursmaterial HPI Konditionstest.
 • 6 månaders utbildningslicens i Plustoo med övningsdatabas för statistikbearbetning.

Kursmaterialet har sin utgångspunkt i boken ”NYA Konditionstest på cykel”. Andersson, G. SISU, 2014.

Observera att du är färdigutbildad i HPI Konditionstest med nya Ekblom Bak-testet först efter godkänd e-learning och nedladdat intyg.