Hälsoprofilbedömning Grundkurs – 4 dagar

Hälsoprofilbedömning (HPB) Grundkurs ger dig behörighet att genomföra Hälsoprofilbedömningar, HPI Konditionstest med Ekblom Bak-testet samt statistikbearbetningar i Plustoo. Hälsoprofilbedömning Grundkurs ger dig även behörighet att använda våra övriga tjänster/metoder: HPI Hälsoscreening, HPI Arbetsplatsprofil, HPI Blodprofil samt AUDIT. Hälsoprofilbedömning Grundkurs kräver inga förkunskaper.

 

Hälsoprofilbedömning™ är den ledande metoden för att motivera till livsstilsförändringar och bygger på över 40 års beprövad erfarenhet och vetenskaplig förankring. Intyg erhålls efter godkänd utbildning. Efter slutförd utbildning beställer du skarpt abonnemnag samt volym för den/de metoder du önskar arbeta med.

 

Datum och tider

Kursdatum
5 - 7 november + 4 december 2019
4 - 6 februari 2020
5 - 7 maj 2020

 

KursdagKurstider
Dag 4 (2019)09:30 – 17:00 (macka och kaffe/the från 09:00
Dag 1 (2020)09:30 – 17:00 (macka och kaffe/the från 09:00)
Dag 2 (2020)08:30 – 16:30
Dag 3 (2020)08:30 – 16:30

 

 

 

Anmälan, pris, villkor

Anmäl dig via vår sida Kursanmälan

Pris: 15 995 kr. Moms tillkommer. Fika och lunch ingår samtliga dagar.

Villkor: Genom att anmäla dig godkänner du att du läst villkoren

 

 

Omfattning

 • Hälsoprofilbedömning Grundkurs genomförs under 3 + 1 dagar med några veckors uppehåll mellan dag 3 och 4.
 • Utbildningen innehåller både lärarledda dagar och moment via e-learning motsvarande ca 8 – 12 h. Under de lärarledda dagarna varvas teori och praktik.

 

 

Ta med

 • Ombyte för genomförande av HPI Konditionstest (shorts och t-shirt).
 • Gärna en bärbar dator med Plustoo.
 • Ditt besvarade HPB Frågeformulär.

 

 

Upplägg

 • e-learning: Inlogg till e-learning och Plustoo fås ca 4 veckor innan kursstart. Inläsning av teori kring HPI Konditionstest och Hälsoprofilbedömning. Beräknad studietid ca 8 – 12 h.
 • 3 lärarledda dagar med fokus på genomförande av Hälsoprofilbedömning (inklusive HPI Konditionstest) på individnivå.
 • Hemuppgift: 3 egna Hälsoprofilbedömningar, varav 1 ska kommenteras och redovisas som del av examinationen.
 • 1 lärarledd dag med fokus på gruppnivå med statistik och programvaran Plustoo.

 

 

Hemuppgift

För genomförande av din hemuppgift krävs tillgång till:

 • Godkänd cykelergometer med inställbar effekt/belastning samt avläsning av varvtal (t ex Monark 928e, Monark 828e eller Dynavit)
 • Pulsutrustning för registrering av puls (pulsband och pulsklocka)
 • Blodtrycksutrustning
 • Plustoo samt internetuppkoppling.

 

 

Examination

 • Slutförda e-learningkurser.
 • 100 % närvaro de lärarledda dagarna.
 • Godkänd inlämnad egen genomförd Hälsoprofilbedömning inklusive kommentarer.

 

 

Ur innehållet

 • Samtalsteknik genom medvetandegörande kommunikation.
 • Fysisk aktivitet och stillasittande.
 • Blodtryck och kroppssammansättning.
 • HPI Konditionstest med nya Ekblom Bak-testet inklusive maximal syreupptagning, Borg-RPE skalan® mm.
 • Plustoo: Genomförande, registrering och utskrifter. Statistik med urval, bearbetning och rapport på gruppnivå.
 • Todaytoo: Webbportal med deltagarens resultat.

 

 

Kursmaterial

 • e-learning Hälsoprofilbedömning samt HPI Konditionstest med det nya Ekblom Bak-testet.
 • Digitalt kursmaterial HPI Konditionstest samt Hälsoprofilbedömning.
 • Tryckt kompendium HPI Konditionstest samt Hälsoprofilbedömning.
 • 6 månaders utbildningslicens i Plustoo med övningsdatabas för statistikbearbetning.

Kursmaterialet till HPI Konditionstest har sin utgångspunkt i boken “NYA Konditionstest på cykel”. Andersson, G. SISU, 2014.

Observera att du är färdig Hälsoprofilbedömare först efter nedladdat intyg.