Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi (Webb)

Utbildningen Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi ger dig bra ekonomiska argument för effektiva hälsoinsatser. Du kommer att lära dig hur kritiska värden tas fram och kan användas för att beräkna lönsamhet i hälsoprogram. Intyg erhålls efter slutförd utbildning.

 

 

 

Anmälan, pris och villkor

Anmäl dig via vår sida Kursanmälan

Pris: 1 195 kr. Moms tillkommer.

Villkor: Genom att anmäla dig godkänner du att du läst villkoren

 

 

 

 

Omfattning och upplägg

 • Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi omfattar 6 – 12 h beroende på kunskaper i matematik och vana att arbeta i excel.
 • Utbildningen är helt webbaserad.
 • Du har tillgång till e-learningen i 60 dagar.
 • Utbildningen innehåller både teori och räkneexempel.

 

 

Examination

 • Flera ”case”/uppgifter presenteras. Din uppgift är att korrekt beräkna olika kritiska värden. Du svarar med hjälp av flervalsalternativ och får direkt återkoppling om dina svar är korrekta. Vid behov har du möjlighet att svara på samma uppgift flera gånger.
 • Intyg erhålls efter avslutad kurs.

 

 

Förkunskaper

Behövs inte, men grundläggande kunskaper i matematik och vana att arbeta i excel är en fördel.

 

 

Ur innehållet

 • Hur man kan bedöma lönsamheten i en kommande satsning på friskvård och hälsa.
 • Hur man kan beräkna kritiska värden vid hälsofrämjande program.
 • Att hälsosam livsstil och bra kondition kan vara lönsamt för både individ och organisation.
 • Hur ohälsan ser ut i Sverige.
 • Hur HPI Hälsoscreening och Hälsoprofilbedömning kan användas i hälsofrämjande insatser och som verktyg för utvärdering av effekterna.
  sambanden mellan anställdas fysiska kondition och dess påverkan på effektiviteten i arbetet och därmed företagsekonomisk lönsamhet.

 

 

Kursmaterial

 • e-learning Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi.
 • e-boken Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi för kostnadsfri nedladdning. e-bokformatet är EPUB2 och kan läsas på dator, surfplatta och mobiltelefon.