Hälsoscreening

Få en snabb överblick över medarbetarnas livsstil och hälsa

Styr hälsoinvesteringar

Identifiera medarbetare i Riskgrupp och Friskgrupp och erbjud insatser till dem som behöver det mest.

Minska antalet sjukdagar

Följ upp medarbetare i riskzoner för att öka motivationen till att förbättra sin livsstil.

Få friskare medarbetare

Kartlägg arbetsplatsens mående och se hälsoresultat över tid med upprepade Hälsoscreeningar.

Hälsoscreening är en tids- och kostnadseffektiv tjänst som hjälper arbetsgivaren att snabbt kartlägga hälsan bland sina medarbetare, identifiera Frisk- och Riskgrupper och prioritera rätt hälsoinsatser.

 

Vi rekommenderar Hälsoscreening:

 • När du behöver en snabb överblick över medarbetarnas hälsa
 • För att fånga upp personer som behöver extra motivation
 • Som grundläggande underlag för strategiskt hälsoarbete

 

Vill du ladda ner produktblad och presentationer?

För demolänk till enkät och Hälsokonto samt produktblad, presentationer och exempel på statistik

Klicka här

Så genomförs en Hälsoscreening

 1. Deltagarna besvarar frågor på Todaytoo
  Deltagarna får en länk till Hälsoscreeningen och loggar in på Todaytoo för att besvara frågorna. Det tar 5–6 minuter och handlar om stillasittande, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol och symptom, stress, återhämtning, upplevd hälsa och motivation. Alla svar behandlas konfidentiellt.
 2. Deltagarna får direkt se sitt resultat
  Direkt efter att deltagaren besvarat frågorna ser hen en graderad sammanställning av svaren. Deltagaren sparar själv resultaten till sitt hälsokonto och kan där läsa om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv, om olika rekommendationer och även jämföra sina resultat och sin livsstil med svenska arbetslivet. Informationen till deltagarna kan anpassas utifrån vilken Frisk- eller Riskgrupp de tillhör, till exempel med ett erbjudande om fortsatt individuellt stöd i form av en Hälsoprofil för deltagare i Riskgruppen. Här har också arbetsgivaren möjlighet att informera om kommande hälsoinsatser.
 3. Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren
  Du som utförare av Hälsoscreeningen sammanställer snabbt och enkelt, via Plustoo, de individuella resultaten till en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön eller ålder. I rapporten framgår vilka hälsoområden som har störst behov av att förbättras.
 4. Deltagare i Riskgrupp erbjuds särskilt stöd
  Med en enkel bearbetning i Plustoo tar du som utförare av Hälsoscreeningen fram vilka som tillhör Riskgruppen för att erbjuda dessa ytterligare stöd, till exempel en Hälsoprofil.
 5. Följ upp och komplettera resultaten
  Utvärdera efter en tid om hälsoinsatserna har fungerat med en ny Hälsoscreening och en rapport med jämförelser från den tidigare Hälsoscreeningen.
”En studie har visat att medarbetare i Riskgruppen hade 10 sjukdagar fler per år än de i Friskgruppen. Det motsvarar en extra månadslön per år i kostnader. ” Gunnar Andersson, Forskning och utveckling på HPI

Kom igång med Hälsoscreening

För att arbeta med Hälsoscreening tecknar du ett abonnemang i Plustoo och beställer kundanpassade enkätlänkar.

Få snabb och enkel överblick av hälsan

Hälsoscreening är ett bra sätt att snabbt ta temperaturen på hur organisationens medarbetare mår och hjälper arbetsgivaren att ta bättre och mer strategiska beslut kring hälsoarbetet. Kombinera gärna Hälsoscreening med Arbetsplatsprofil för en fördjupad kartläggning av hur arbetsplatsen mår.

Hitta medarbetare med störst behov

Medarbetare i Riskgruppen har en ökad risk för framtida ohälsa och fler sjukdagar. Hälsoscreeningen identifierar medarbetare som är i störst behov av livsstilsförändring. De kan erbjudas en Hälsoprofil och andra hälsoinsatser som motiverar till livsstilsförändringar för bättre upplevd hälsa.

Utvärdera resultatet av hälsoinsatser

Fånga in medarbetare som kanske behöver mer motivation och annan typ av hjälp. Upprepade hälsoscreeningar visar om medarbetare i Riskgruppen förbättrat sin livsstil och hälsa och fortsätter att må bra.