Certifiering i HPI Hälsoprofil

Motivera livsstilsförändring med HPI Hälsoprofil

Med över 40 års erfarenhet och vetenskaplig förankring har HPI Hälsoprofil utvecklats till den ledande metoden för att motivera livsstilsförändringar. Genom vår grundutbildning får du certifierad behörighet i HPI Hälsoprofil (hälsoprofilbedömning), konditionstest och statistikbearbetningar. Utbildningen genomförs under 3 dagar och vänder sig till dig som är företagssköterska, hälsopedagog eller liknande. 

Vår förhoppning är att genomföra utbildningarna på plats under 3 sammanhängande dagar. Men om Folkhälsomyndigheten fortsatt rekommenderar oss att avstå från ”icke nödvändiga resor” kommer utbildningarna att genomföras online (datumen inom parentes tillkommer). Boka därför in samtliga 4 datum, så återkommer vi närmare kursstart med vilket alternativ som genomförs.

Utbildningen steg för steg vid utbildning på plats

 1. Självstudier: 6-8 timmar
  Fyra veckor innan utbildningsdagarna i Stockholm får du inloggningsuppgifter till utbildningsmaterialet kring Hälsoprofil och Konditionstest på cykel.
 2. Utbildning i Stockholm: 3 dagar
  Under tre lärarledda heldagar går vi tillsammans igenom hur man genomför en Hälsoprofil och ett Konditionstest på cykel. Vi visar även hur du kan arbeta på gruppnivå med statistik i Plustoo.
 3. Hemuppgift: 3 Hälsoprofiler
  Efter de lärarledda dagarna utför du tre Hälsoprofiler på egen hand.
 4. Examination: Telefonmöte
  Två veckor efter de lärarledda dagarna har du och kursledaren ett telefonmöte där du redovisar din hemuppgift och får återkoppling på den. Här har du även chans att ställa frågor som dykt upp sedan sist vi sågs.
 5. Intyg efter avslutad utbildning
  Efter godkänd grundutbildning får du ett intyg om att du är certifierad att utföra Hälsoprofiler.

Utbildningen steg för steg vid utbildning online

 1. Självstudier: 6-8 timmar
  Fyra veckor innan utbildningsdagarna får du inloggningsuppgifter till utbildningsmaterialet kring Hälsoprofil och Konditionstest på cykel.
 2. Digital utbildning i HPI Konditionstest: 1 dag
  Under en lärarledd dag (8.30–14.30) går vi tillsammans igenom hur man genomför ett Konditionstest på cykel.
 3. Praktik: HPI Konditionstest
  På egen hand genomför du några Konditionstester på kollega, vän, familjemedlem.
 4. Avstämning: 2 timmar digital avstämning
  Vi går igenom dina genomförda Konditionstester.
 5. Digital utbildning i HPI Hälsoprofil: 2 dagar
  Under två lärarledda dagar (8.30–16.30) bygger vi vidare med HPI Hälsoprofil.
 6. Hemuppgift: 3 Hälsoprofiler
  Efter de lärarledda dagarna utför du tre Hälsoprofiler på egen hand.
 7. Examination: Telefonmöte
  Två veckor efter de lärarledda dagarna har du och kursledaren ett telefonmöte där du redovisar din hemuppgift och får återkoppling på den. Här har du även chans att ställa frågor som dykt upp.
 8. Intyg efter avslutad utbildning
  Efter godkänd grundutbildning får du ett intyg om att du är certifierad att utföra Hälsoprofiler.

Pris: 15 995 kr + moms

Kommande utbildningstillfällen

(Online 26 aug. +) 1–3 september

(Online 14 okt +) 20–22 oktober

(Online 2 dec. +) 8–10 december

*Datumet inom parentes tillkommer vid utbildning online

Utbildningens innehåll

 • Frågeformulär om livsstil och hälsoupplevelser.
 • Blodtryck, längd, vikt och midjemått.
 • Konditionstest på cykel enligt Ekblom Bak-metoden.
 • Funktionerna Rekommenderad effekt, Val av beräkningssätt, Liknande deltagare, Jämförelser med HPI Hälsodata m.m.
 • Medvetandegörande kommunikation, Medbestämmandeteorin (SDT) och Motiverande samtal (MI).
 • Plustoo, där du registrerar deltagarnas uppgifter och resultat samt arbetar med statistik.
 • Todaytoo, där dina deltagare kan se sina resultat och besvara frågeformuläret på förhand.

Praktisk information

Krav på genomförd utbildning

 • Slutfört de förberedande självstudierna.
 • Varit med på alla tre utbildningsdagarna.
 • Lämnat in tre genomförda Hälsoprofiler med kommentarer.
 • Fått godkänt på Hälsoprofilerna av utbildningsledaren.
 • Laddat ner intyget.