Företagsintern utbildning

Workshop – tjänsteutveckling

Är du och dina kollegor i behov av en uppdatering kring senaste utvecklingen av våra tjänster, statistikbearbetning, ett urval av senaste forskningen inom hälsa?

Efter denna workshop kommer du ha verktyg med dig för ökat värde av dialog med såväl kundorganisationer som kundmedarbetare. Fokus kommer ligga på våra tjänster Hälsoprofil, Hälsoscreening, Arbetsplatsprofil samt kombinationstjänsterna Hälsoprofil med Arbetsplatsprofil och Hälsoscreening med Arbetsplatsprofil.

Workshopen är webbaserad och genomförs under en halvdag.

Workshopen innehåller

  1. Arbetsmiljö med arbetsmiljöspecialist Claes Björkman – varför arbeta strategiskt med kartläggning av hälsa?
  2. Senaste forskningen från HPI-gruppen på GIH.
  3. Arbeta praktiskt med HPI tjänsterna på ett kunddrivet sätt – från er uppdragsdialog med kund, beställning av tjänst till rapport och uppföljning.
  4. Allt du behöver veta om enkätlänkar – anpassad eller generell enkätlänk, e-post från HPI,  deltagarlista samt statussida för att följa svarsfrekvens.
  5. Arbeta med statistikrapporter, index och jämförelse med referensdata.

Pris: 9 000 kr + moms.

Priset gäller för upp till 15 deltagare. Vid fler än 15 deltagare, be om offert. Workshopen är webbaserad och genomförs under en halvdag.

Mejla academy@hpihealth.se för bokning.