Vi hjälps åt att minimera kränkande särbehandling på våra arbetsplatser

Vi arbetar tillsammans för att alla människor bl. a. ska ha en trygg och hälsosam arbetsplats där människor respekterar varandra. Tyvärr finns det mycket kvar att göra. Vi vill nu bidra ännu mer till att minimera kränkande särbehandling på våra arbetsplatser.

Därför har vi tagit bort volymkostnaden för att använda Arbetsplatsprofilens frågor om Kränkande särbehandling. Du debiteras ingen volym när du skapar en Arbetsplatsprofil och bara använder kategorin Kränkande särbehandling. Du kan också använda frågorna om Kränkande särbehandling i samband med en Hälsoprofilbedömning eller Hälsoscreening utan volymkostnad.

Observera att du debiteras volym för Arbetsplatsprofilen om du använder kategorierna Psykosocial arbetsmiljö, Fysisk arbetsmiljö samt Risker och säkerhet.

Skriv ut
Peter Wallin

Peter Wallin

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.